Beleidsnota's en projectplannen

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van beleidsnota's en projectplannen, zowel voor gemeenten en stadsdelen als voor uitvoerende instellingen. We analyseren de ontwikkelingen waarmee organisaties te maken hebben en voeren gesprekken met medewerkers over hun ideeën en inzichten. De eerste resultaten bespreken we op een bijeenkomst met het management of staf, waar we samen lijnen uitzetten en strategische doelen bepalen. Deze werken we verder uit en vertalen we in concrete actiepunten. De betrokkenheid van medewerkers bij de totstandkoming van beleids- en projectplannen leidt tot een breed draagvlak en enthousiasme voor de uitvoering.

Recente beleidsnota's en projectplannen zijn:

  • Gemeentelijke nota's: Beleidskader Wmo, Lokaal gezondsheidsbeleid, regieagenda Wonen-Zorg-Welzijn, Kantelen naar Meer-Minder-Anders
  • Strategische beleidsplannen voor diverse welzijnsorganisaties en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
  • Projectplan Woonservicewijken