Intro

Wij zijn Marcel de Vries en Geneviève Eyck. Samen vormen wij De Vries & Eyck -Beleidsontwikkeling, een adviesbureau met jarenlange ervaring in de ondersteuning van lokale overheden en zorg- en welzijnsinstellingen.

De afgelopen jaren is het terrein van zorg en welzijn volop in beweging. Zo zijn overheden en instellingen geconfronteerd met:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wet op de Jeugdzorg
 • Wet Werken naar vermogen / Participatiewet
 • Kwaliteitseisen
 • Financiële tekorten

Onze belangrijkste werkvelden zijn:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning
 • Wonen, zorg en dienstverlening
 • Lokaal gezondheidsbeleid

Wij bieden:

 • Projectleiderschap
 • Beleidsondersteuning
 • Management & organisatie, w.o. teamleiderschap
 • Beleidsonderzoek
 • Opstellen jaarverslagen en nieuwsbrieven

Onze werkwijze kenmerkt zich door vraaggericht werken, interactie, korte lijnen, samenhang en heldere presentatie en rapportage. Deze aanpak leidt tot positieve werkprocessen en herkenbare eindproducten voor onze opdrachtgevers.