Opdrachtgevers

Overheid:

 • GGD Amsterdam
 • OVER-gemeenten: Oostzaan en Wormerland
 • Gemeente Houten
 • Stadsdeel Amsterdam Centrum
 • Gemeente Haarlemmermeer
 • Gemeente Bunschoten
 • Stadsdeel Amsterdam West
 • Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling
 • Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 
 • (voormalig) Stadsdeel Westerpark
 • Stadsdeel Amsterdam-Noord
 • Gemeente Aalsmeer
 • Vereniging Zorgnetwerk Utrecht Zuidoost

Welzijn, Zorg en Wonen:

 • Topscriptie
 • Haagse Hogeschool: Academie voor Sociale Professies, Maatschappelijke Dienstverlening
 • Stichting Doras
 • CentraM 
 • SOLID Amsterdam
 • Stichting Dynamo
 • WonenPlus Amsterdam-Noord
 • Blankenberg Stichting (nu CentraM)
 • MaDi Groep Amsterdam (MGA)
 • Stichting Fontis
 • Combiwel
 • Stuurgroep Westelijke Binnenstad
 • Algemene Woningbouwvereniging
 • Surinaams Jongerenwerk Kwakoe
 • Stichting Bewonersondersteuning en advies Amsterdam-Noord (Stiban)

Bemiddelingsbureaus:

 • BVNG
 • Langhenkel
 • JE Consultancy
 • JS Consultancy
 • Barlaeus Advies

Belangenbehartiging:

 • Ondernemingsraden MGA
 • Ouderenadviesraad Stadsdeel Amsterdam Centrum
 • Medisch Comité Nederland-Vietnam

Cultuur:

 • Stichting Muziekpakhuis