Ondersteunen van medewerkers

Bij het vertalen van beleid naar uitvoering en bij het plannen van werk hebben medewerkers soms behoefte aan ondersteuning. Wij bieden dit in de vorm van kortdurende begeleiding, met de nadruk op het aanleren van werkwijzen of methodieken. Onze ondersteuning leidt tot professionalisering van medewerkers en het effectiever uitvoeren van beleid.

Voorbeelden van ondersteuning die wij hebben geboden zijn:

  • Begeleiding van coördinator Jeugd & Veiligheid bij het opstellen van beleidsplan
  • Coaching bij het opstellen van projectplannen en evaluatieverslagen