Opstellen van subsidieaanvragen

Een subsidieaanvraag moet aansluiten bij de vraag van overheden. Voor instellingen is het vaak een zoektocht om de vraag helder te krijgen en ook om 'de vraag achter de vraag' in beeld te brengen. Daarom verrichten wij, aanvullend op de 'vraagbrief' van de subsidieverlener, een quickscan van de beleidsdoelen en -voornemens van de betrokken overheden. Het resultaat is een voorstel dat een antwoord biedt op de beleidsvraag van de overheid.

Wij hebben voor diverse instellingen voor maatschappelijke dienstverlening en voor een instelling voor samenlevingsopbouw subsidieaanvragen en offertes opgesteld.