Interim-beleidsmedewerker of  -coördinator

Gemeenten en instellingen zijn gebaat bij continuïteit. Soms vindt er geplande of ongeplande uitval van beleidscapaciteit plaats, die intern niet kan worden opgevangen. Denk aan sabaticals, zwangerschapsverlof, langdurige ziekte of het niet tijdig kunnen vervullen van een openstaande vacature.
Wij hebben ruime ervaring met het werken binnen gemeentelijke organisaties, welzijnsorganisaties en in de culturele sector. Wij hebben gewerkt:

  • Als Senior beleidadviseur: Wmo, wonen-zorg-dienstverlening, gezondheidsbeleid, veiligheid
  • In Managementfuncties: als coördinator bedrijfsvoering van een afdeling Welzijn, als coördinator van een team 23+, als plaatsvervangend directeur bij een muziekschool