Projectcoördinatie en procesbegeleiding

Om een project van de grond te krijgen en tot een goed einde te brengen, is de inzet van een coördinator van belang. Deze brengt partijen bijeen, bewaakt de voortgang, behoudt het overzicht, stemt af en ziet erop toe dat gestelde doelen worden gehaald. Ook bij het begeleiden van processen kan ondersteuning van buitenaf een meerwaarde bieden bij het boeken van resultaten.
Enthousiasmeren, een planmatig aanpak en resultaatgericht werken zijn kenmerken van onze projectcoördinatie en procesbegeleiding.

Voorbeelden van projectcoördinatie en procesbegeleiding die wij hebben geleverd zijn:

  • Opstellen van een stedelijke Verordening Peuterspeelzalen en Voorschoolse Educatie
  • Coördinatie van projecten Wonen, zorg en dienstverlening
  • Veranderingsproces financiële bedrijfsvoering afdeling Welzijn
  • Uitvoeren van sterkte-zwakte-analyse (SWOT) voor en met instellingen
  • Begeleiden project Wmo-Informatiemodule