Rationalisering Werkplanning

Beleidsafdelingen en medewerkers worden geconfronteerd met veel verschillende vragen en opdrachten. Inzicht in de inhoud van het werk, de hoeveelheid werk, de daaraan verbonden benodigde tijdsinvestering en een planmatige aanpak zijn voorwaarden om afgesproken prestaties op zowel individueel als afdelingsniveau te halen.

De Vries & Eyck heeft vanuit de praktijk het product ‘Rationalisering Werkplanning' ontwikkeld om afdelingen Welzijn te ondersteunen bij planmatig werken. Het biedt organisaties handvatten voor een efficiënte en effectieve werkplanning op individueel en afdelingsniveau.

Werkplanning biedt:

  • individuele medewerkers ondersteuning bij het opstellen van een reële en overzichtelijke werkplanning. Aan de hand van een speciaal ontwikkeld format stellen ze haalbare 'offertes' op voor producten die ze dat jaar leveren
  • het afdelingsmanagement een gestructureerd overzicht van alle 'offertes', verwerkt in een Afdelingsplan
  • de wethouder inzicht in wat in het betreffende jaar en de bestuursperiode de afspraken met de uitvoerende afdeling zijn

Het product Werkplanning wordt afgestemd met de door overheidsorganisaties gehanteerde tijdschrijfsystemen.