Evaluatie

Evaluatie is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Aan de hand van evaluatieresultaten, conclusies en aanbeveleingen wordt beleid aangescherpt of gewijzigd. Ook is evaluatie een instrument om te bepalen of met de uitvoering van een project beoogde resultaten zijn bereikt. Kortom: evaluatie levert een kernachtige bijdrage aan het kwaliteitsbeleid van overheden en instellingen.

Wij hebben verschillende evaluaties uitgevoerd, waaronder:

  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Vroeg Eropaf-Agis: preventieve en outreachende aanpak om betalingsachterstanden tegen te gaan en schuldensituaties te voorkomen