Tevredenheidsonderzoek

Steeds vaker willen instellingen in de zorg- en welzijnssector beschikken over de HKZ-certificatie. Daarvoor moet de kwaliteit van zorg en welzijn transparant, meetbaar en cliëntgericht zijn. De instellingen peilen regelmatig de tevredenheid van cliënten over hun producten en dienstverlening. Ze willen immers dat hun aanbod aansluit bij de vraag van hun doelgroep en ze willen meten of mensen tevreden zijn over het aanbod. Ook onderzoeken ze hoe hun medewerkers hun werksituatie waarderen en wat de ketenpartners vinden van de samenwerkingsrelatie. Deze tevredenheidsonderzoeken leveren input voor het kwaliteitsbeleid van instellingen.

De Vries & Eyck ondersteunt instellingen bij het uitvoeren van de verschillende tevredenheidsonderzoeken en het opstellen van leesbare rapportages.