(Eind)redactie

Dit hebben we 12 jaar gedaan voor het ouderenmagazine Het Wonen Plus Nieuws. Ook redigeren we beleidsnota's en subsidieaanvragen waardoor ze toegankelijk worden voor een breed publiek.