Lokaal gezondheidsbeleid

Gemeenten zijn volgens de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) verplicht iedere vier jaar een nota lokaal gezondheidsbeleid op te stellen. De hoofdtaken van gemeenten zijn daarbij collectieve preventie, infectiebestrijding, jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg. De GGD voert voor gemeenten veel taken uit op het gebied van publieke gezondheidszorg en is daarmee een strategische partner.

Een belangrijk doel van de publieke gezondheidszorg is om gezondheidrisico's tijdig op te sporen en te bestrijden en daardoor gezondheidswinst te boeken voor de burger. Deze winst is vooral te behalen door positieve beïnvloeding van leefgewoonten en het tegengaan van ongezond gedrag. Dit doet een gemeente samen met haar partners binnen de publieke- en eerstelijnsgezondheidszorg en andere sectoren zoals welzijn, sport, onderwijs, wonen en milieu.

De Vries & Eyck ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van een lokaal gezondheidsbeleid. Op grond van een inventarisatie van de voornaamste lokale gezondheidsrisico's van inwoners en van landelijke gezondheidsprioriteiten benoemen we de gezondheidsthema's voor de komende beleidsperiode. In samenwerking met de lokale partners geven we deze vorm en inhoud en komen zo tot een integraal preventief beleid.