Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wmo heeft als doelstelling dat iedereen maatschappelijk meedoet. Speciale aandacht is er voor zogenaamde risicogroepen, zoals ouderen, mensen met beperkingen, mantelzorgers en mensen met een grotere afstand tot (betaald en onbetaald) werk.

Participatie is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de burger zelf. De overheid doet een beroep op de zelfredzaamheid van mensen en de inzet voor elkaar. Daarbij creëren gemeenten de voorwaarden voor deelname, maar zien zich ook geconfronteerd met een uitbreiding van taken en met bezuinigingen.

De Vries & Eyck ondersteunt

  • gemeenten bij het opstellen en uitvoeren van het Wmo-beleid en het opstellen van een maatschappelijke agenda
  • welzijnsinstellingen bij het afstemmen van het aanbod op de vraag van gemeente en burger