Wonen, zorg en dienstverlening

Voor gemeenten, woningcorporaties en instellingen voor zorg- en dienstverlening zijn het turbulente tijden. Ze worden geconfronteerd met talloze ontwikkelingen op het raakvlak van wonen, zorg en dienstverlening. Ouderen blijven langer zelfstandig wonen, het proces van extramuralisering is in volle gang en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning doet een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen en de zorg voor elkaar.

Deze ontwikkelingen vereisen een nieuwe visie van de lokale overheid op wonen, zorg en dienstverlening gericht op kwetsbare groepen. Speciale aandacht moet er zijn voor taakverdeling en onderlinge samenwerking van de betrokken partijen. De gemeente heeft hierbij een coördinerende taak.

De Vries & Eyck begeleidt lokale overheden bij het ontwikkelen van deze visie. Ook coördineren wij de samenwerking met andere partijen en de afstemming binnen de eigen gemeentelijke organisatie.