Werkwijze

De werkwijze van de Vries & Eyck kenmerkt zich door:

Vraaggericht werken

Ter voorbereiding op het uitvoeren van de opdracht stellen wij in overleg met u een plan van aanpak op. Het onderlinge overleg verheldert de vraag.

Interactie en korte lijnen

Onze producten komen tot stand door regelmatig overleg met u en (andere) betrokken partijen. Het resultaat is een vlot proces en een product met draagvlak.

Samenhang in beleid

Beleid beperkt zich zelden tot één thema. Het heeft invloed op en wordt beïnvloed door ontwikkelingen op andere beleidsterreinen. Samenhang in beleid vormt voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Heldere presentatie en rapportage

Schrijfstijl en presentatie moeten passen binnen de organisatie waarvoor wij werken. Samen met u, als opdrachtgever, kijken wij welke stijl bij uw organisatie past.